سپاس شده توسط  صالح غلامیان ، Saeed_B ، ابوذر ، دیوید