سپاس شده توسط  صالح غلامیان ، سعید شهباز ، totiya206 ، سعید جوادی ، jamalmusic ، mostafa20 ، Sound Style ، ALI.M.R