سپاس شده توسط  صالح غلامیان ، MAHDIS ، ALI.M.R ، 1mosafer ، مرد تنها ، ابوذر