سپاس شده توسط  صالح غلامیان ، سعید جوادی ، sameti ، Koresh ، mohamad.r ، سعید شهباز ، mohammad98 ، ساقی خمار ، Hosein Azhdari