سپاس شده توسط  سعید شهباز ، protools ، سعید جوادی ، Amir-Ariya ، totiya206 ، 1mosafer ، ساسان 22